I pausen under mandagens kommunestyremøte ble Lørenskog kommunes kultur- og idrettsstipend delt ut av ordfører Ragnhild Bergheim (Ap).

Det er i 2023 avsatt 93.000 kroner til de to stipendordningene for aktører innenfor kommunens kulturliv, og i år valgte kultur-, idretts og frivillighetsutvalget å fordele summen likt på åtte søkere, slik at hver av de får 11.650 kroner hver.

Formålet med stipendene er å premiere oppnådde resultater og og å stimulere utøverne til videre utvikling, utdanning og satsing – og både enkeltpersoner og grupper som har gjort seg bemerket kan få stipend.

Mottakere av kulturstipendet for 2023:

  • Filip Steensnæs (19) – musiker,gitar. Innkjøp av utstyr
  • Helle Flood (15) – ballett. Sommerkurs ved Royal Ballet School i London.

Mottakere av idrettsstipendet for 2023:

  • Olivia Børresen (15): Videre satsing på håndball og klatring.
  • Oskar Farkas (17): Svømming, innkjøp av utstyr.
  • Maren Victoria Heggen (16): Videre satsing i turn, konkurranser og Wang toppidrett.
  • Erik Magnus Evensrud (17): Svømming, deltakelse i nasjonale og internasjonale stevner.
  • Marie Lund Flaa (16): Skiskyting, innkjøp av utstyr og reiser.
  • Herman Kristian Svensen (17): Cheerleading, deltakelse i konkurranser.