(Romerikes Blad)

Viser til innlegget «Gamleskolen på Fjellhamar – et uverderlig symbol» av Nancy Gogstad og Bjørn Bakke.

Les også

Gamleskolen på Fjellhamar – et uvurderlig symbol

Den 17. 06. 2020 i sak KS 064/20 stemte både Gogstad og Bakke for riving av skolen og maksimal utnyttelse av tomten.

Har de glemt? Holder de oss for narr?

SV har stemt for å ikke bevare Fjellhamar skole.