(Romerikes Blad)

I dag har representanter fra Nedre Romerike vann- og avløpsselskap, deres eierkommuner Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Gjerdrum, samt Mattilsynet sittet i møter om vannkrisa i distriktet.

Per i dag koker nærmere 80.000 innbyggere i Lillestrøm og Lørenskog kommuner vannet etter at vannverket på Leirsund mandag denne uka hadde for grumsete vann.

Nå oppfordrer samtlige fem kommuner sine innbyggere, unntatt de som i dag må koke drikkevannet, om å bli med på en vanndugnad.

– Jeg understreker at oppfordringen om å bruke mindre vann kun gjelder de som ikke koker vannet, sier kommuneoverlege Bettina Fossberg i Lillestrøm kommune til RB.


I tur og orden la de fem eierkommunene til NRVA ut nesten likelydende meldinger til sine innbyggere i ettermiddag. Det skal også sendes ut SMS til de berørte.

Bidra i en dugnad

Les også

Tyner du det lenge nok, går det galt

«Nedre Romerike Vannverk og Avløpsselskap ber sine abonnenter i Gjerdrum om å bidra i en dugnad til over helgen for å spare vann. Dette gjelder ikke abonnentene til Gimilvann. Vi ber dere derfor disse dagene om å begrense vannbruken og i størst mulig grad unngå bilvask, terassevask og annet som krever mye vann. Kommunen sender sms til de berørte abonnentene», skriver Gjerdrum kommune.

«Til deg som ikke behøver å koke vannet. Det vil si du som bor i tidligere Sørum kommune, Enebakkneset, samt abonnentene til Dalen vannverk i tidligere Fet, og som ikke er anbefalt å koke vann. I en periode må vi be deg bruke mindre vann. Unngå vask av bil, spyling av gårdsplass og annet som medfører bruk av mye vann. Grunnen til at vi ber deg om å redusere vannforbruket er at vi ønsker å ha god nok kapasitet av reservevann. Bakgrunnen er at vannverket (NRVA) ikke klarer å levere nok rent vann til alle, skriver Lillestrøm kommune».

Dropp badekaret

«I en periode må vi be deg bruke mindre vann. Unngå vask av bil, spyling av gårdsplass og annet som bruker mye vann. Våren er en tid hvor mange bruker en del vann, men på grunn av den ekstraordinære situasjonen vi nå står i trenger vi at alle i en periode bruker mindre vann. Du kan bruke vann som normalt til drikking, matlaging og en kort dusj. Men vi har følgende, klare oppfordring til alle: Begrens vannforbruket. Unngå vask av bil, spyling av gårdsplass og dropp badekaret denne uka.

Dersom vi sammen klarer å bruke mindre vann i en periode, sikrer vi fortsatt trygg vannforsyning fra reservevannkilden. Klarer vi å redusere vannforbruket vårt med bare 10 % er mye gjort. Det klarer vi sammen, med noen små grep i hverdagen.

NRVA jobber på spreng for at vannkvaliteten skal bli bra. La oss sammen holde vannforbruket nede frem til kvaliteten på vannet igjen er god nok.

Dette gjelder for alle innbyggere som ikke har mottatt kokevarsel. Vi har også sendt ut SMS til de innbyggerne det gjelder», skriver Lørenskog, Rælingen og Nittedal kommuner i en likelydende melding.

– Dette er en anbefaling og oppfordring, ikke en restriksjon eller pålegg hjemlet i loven. Vi ber bare de som har rent vann i springen om å bruke litt mindre vann, slik at vi ikke ender i en situasjon hvor vi må be enda flere om å koke vannet. For Lillestrøm kommunes del er det snakk om cirka 20.000 innbyggere som denne oppfordringen går ut til, sier kommuneoverlege Fossberg.

– Vil ta noen dager

Koker du vann så dampen står inne på kjøkkenet? Du må nok fortsette med det en stund til.

Siste nytt fra Nedre Romerike vann- og avløpsselskap og kommuneoverlege Fossberg i Lillestrøm kommune er ikke oppløftende for de som hadde håpet å kunne skru av kokeplatene med det aller første.

– Det vannet vi leverer må få tid til å komme fram, og det tar tid å få skiftet ut alt vannet. I samråd med kommuneoverlegene og Mattilsynet ser vi på prøvene som tas hele tiden, for å følge opp og sikre at alt grumsete vann er ute av systemet. Vi skal være helt sikre før kokevarselet oppheves, sier administrerende direktør Jonny Ødegård i NRVA til RB.

– Og hvor lang tid vil dette ta?

– Dersom det ikke dukker opp noe uforutsett, vil dette arbeidet ta noen dager. Innbyggerne som er berørt må påregne å koke vannet over helgen. Vi slipper ikke ut vann før vi er 100 prosent sikre på kvaliteten, sier han.

I dagens formannskapsmøte kom kommuneoverlege Fossberg med samme beskjed til de folkevalgte i Lillestrøm kommune.

– Vi må holde på med koking i noen dager til. Det er vanskelig å anslå når anbefalingen oppheves, men det kan fort bli koking av vann over helgen. Leger og fastleger er informert og har ekstra oppmerksomhet på symptomene som oppstår dersom man blir syk av å ha drukket dette vannet, sier hun.