(Romerikes Blad)

Klokka 21.00 mandag kveld kommer de første indikasjonene på hvordan kommunevalget 2023 vil ende. Da blir resultatene fra forhåndsstemmene sluppet.

Utover kvelden blir tallene oppdatert kontinuerlig ettersom kommunene får talt opp stemmene.

I grove trekk telles stemmene på følgende måte:

  • Kommunene begynner å telle forhåndsstemmer på valgdagen. De aller fleste er ferdig med å telle disse innen de siste valglokalene stenger klokka 21.00
  • Fra valglokalene stenger kan kommunene begynne å telle valgtingsstemmer.
  • I den endelige opptellingen registreres også rettelsene velgerne har gjort på stemmeseddelen. Det vil variere fra kommune til kommune når dette er klart.
  • Fylkesvalgstyrene kontrollerer kommunenes opptelling av fylkestingsvalget og registrerer rettelser velgerne har gjort på stemmesedlene. Denne opptellingen skal starte så snart det lar seg gjøre.

Grafikkene lenger ned i saken viser valgresultatene i alle kommunene på Romerike.

Lillestrøm:

Lørenskog:

Ullensaker:

Rælingen:

Nes:

Nannestad:

Gjerdrum:

Eidsvoll:

Aurskog-Høland:

Nittedal:

Hurdal:

Enebakk:

Akershus: