(Romerikes Blad)

I RB 2. februar skriver Håvard Siegel Haukeberg at SV, herunder Nancy Gokstad og undertegnede, i juni 2020 stemte for riving av gamleskolen på Fjellhamar og for maksimal utnyttelse av skoletomten. Det første er riktig, det andre er feil.

SV stemte med et flertall for en formulering om at eksisterende bebyggelse kan rives. Vi stemte imidlertid ikke for høy utnyttelse, men for at det skulle legges fram alternative forslag med ulik utnyttelsesgrad. Bak flertallet stod i tillegg til SV også Ap, MDG (som fremmet forslaget), Rødt og Sp. MIndretallet (H, Frp, V og KrF) stemte for en tilsvarende formulering, men med at det kunne legges til grunn at eksisterende bebyggelse skal rives (min uth.). Alle partiene stemte altså for formuleringer som, i noe ulik grad, åpnet for at gamleskolen kunne rives.

I 2021 behandlet kommunestyret i to omganger Lørenskogs nye kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Endelig plan ble vedtatt i desember 2021. Planen en er basert på kulturminnefaglige anbefalinger og gir sterke føringer for bevaring av skolebygget, men er ikke juridisk bindende. Saken er ikke endelig avgjort.

Vi har ikke "glemt" noe og holder slett ingen for narr! Vi følger imidlertid den gamle fjellvettregel om at det ikke er en skam å snu når man erkjenner feil. Vi gjorde en feilvurdering i juni 2020, noe vi etter beste evne vil rette opp. Vi vil gjøre det vi kan for at gamleskolen bevares som det skole- og strøkshistoriske viktige bygg det er.

Bjørn Bakke, Kommunestyrerepresentant, Lørenskog SV