(Romerikes Blad)

Over 300 innbyggere bosatt i Lørenskog har fremmet et ønske til kommunen om at det skal etableres et hundejorde på Vallerud. Administrasjonen foreslår å ikke imøtekomme innbyggernes ønske, fordi administrasjonen er redd det muligens kan oppstå konflikter om bruk av området.

Området det er snakk om er innerst i Vallerudveien, der også inngangen til marka og milevis med turløyper ligger. Området har i dag lekeapparater, en ballbinge og store grøntarealer som grenser mot et jorde. Det er ikke behov for å bruke hele det resterende grøntområdet til hundejorde. Ballbingen og lekeapparatene som er satt opp vil fortsatt stå der, og det vil kunne legges til rette for fortsatt store arealer til fri lek og ferdsel for alle. Så vidt MDG er kjent med har ikke administrasjonen gjort en kartlegging eller undersøkelse knyttet til potensiell bruk av deler av området til hundejorde, og hvordan det kan legges til rette for god sambruk av området. Administrasjonens konklusjon er basert på antagelser om at det muligens kan oppstå konflikter.

Administrasjonen peker også på manglende muligheter for parkering. Det er imidlertid ikke behov for å legge til rette for at folk skal kjøre for å komme til hundejordet. Det er mange boliger i umiddelbar nærhet. Dette området av Lørenskog er også i ekstremt sterk vekst, som tilsier at stadig nye lørenskauinger vil kunne ha glede av et område der både tobente og firbente kan være sosiale.

Et hundejorde er en viktig sosial arena for mange hundeeiere. Det kan bidra til å forebygge ensomhet, fordi man får en mulighet til å møte andre hundeeiere og slå av en prat. Et hundejorde kan også være viktig for hundeeiere som i perioder har utfordringer med å gå lange turer eller være mye aktive med hunden, for eksempel som følge av skader eller sykdom.

MDG mener forslaget er avslått fra administrasjonen uten at det er gjort grundige nok vurderinger. Jf. kommuneloven kan ikke et likelydende innbyggerforslag fremmes to ganger i samme kommunestyreperiode. Det vil si at det er svært viktig for innbyggerne at saken er utredet og vurdert skikkelig, når den først kommer på politikernes bord til beslutning. De 300 innbyggerne som har fremmet forslaget fortjener at saken får en grundigere behandling.

Marte Aarvik, Medlem av Miljøpartiet De Grønne, Lørenskog