(Romerikes Blad)

– Etterforskningen er i en innledende fase og det har blitt gjort flere vitneavhør og innhenting av videoovervåking. Hendelsesforløpet og motiv vil søkes avdekket i den videre etterforskningen. I tillegg vil etterforskningen avklare de involverte. Hva som er sagt i avhør kan jeg ikke gå nærmere inn på av hensyn til den pågående etterforskningen, skriver politiadvokat Ida Svindland i Øst politidistrikt.

Hun legger til at de involverte er kjent for politiet, og at de ikke kan si noe om hva som er motivet for hendelsen.

Det var mandag ettermiddag at en mann ble knivstukket i et bein i Lørenskog. Tre menn skal ha stått bak angrepet, og man leter fortsatt etter den tredje.