(Romerikes Blad)

For det er fire år!

Det er ikke fire uker fordi vi er lei ordfører´n, eller et par måneder for å sjekke om «de andre» får bygd sjukehjem.

Det er fire år!

Kan bli fire lange år

Det kan bli fire lange, blå år hvor de rødgrønne må kjempe med nebb og klør for å ikke få kommersielle aktører inn i barnevern, inn for å drive skoler og inn for å konkurranseutsette sjuke- og eldreomsorgen.

Det kan bli fire lange år hvor elever skal utsettes for mer testpress og konkurranse mellom skoler og lærere.

Det kan bli fire irreversible år for nærnatur, gammelskog og klima.

Og fire år hvor de som har minst ikke blir prioritert.

Skal vi ta sjansen på det?

Nei! Skattebetalernes penger skal gå til fellesskapet - de skal gå i loop, ikke på førsteklasse ut av landet.

Lærerne skal få tillit, og ungene trygghet – ikke sorteringsfabrikker.

Skogen er både arv og forsikring – gammelskogen skal stå.

Og sosialstønaden må heves så folk slipper matkø – ingen skal sulte i vår kommune.

Programmene taler for seg

Synes du vi smører for tjukt på?

Vel, programmene taler for seg, og ikke en gang et ihuga blågrønt parti kan stå imot et mangedobbelt mørkeblått parti. De blå koalisjonene vil bli preget av et sterkt FRP, og det må alle tvilende grønne og lyseblå velgere ha i bakhodet når de velger stemmeseddel.

Politikk handler om å ville.

Lørenskog SV vil at det skal være trygt og godt å vokse opp i Lørenskog. Derfor er vi klinkende klare på at de som har minst må vi trekke opp, den skogen som ikke kan si i fra sjøl må vi rope for, og de unga vi vil hjelpe må vi se fra fødsel og inn i voksenlivet.

For å fortsette det gode arbeidet må vi ha gjennomføringskraft, og den er det du som kan gi oss.

Det betyr kanskje ikke så mye for deg, men det betyr veldig mye for mange.

Godt valg