(Romerikes Blad)

Den 17. juni 2020 møttes medlemmene i kommunestyret for å stemme over en sak som står mange i Lørenskog nært. Saken som var til behandling angikk fremtiden til skoletomta på Fjellhamar. Rådmannen var tydelig med sitt forslag: Den eksisterende skoletomten (…) og (…) bygningsmasse på tomten skal rives.

Det ble til slutt vedtatt at eksisterende bygningsmasse på tomta kunne rives.

Alle de politiske partiene i Lørenskog kommune stemte for en eller annen form for riving. SV, som stemte for riving, har i ettertid opplyst samtlige engasjerte lørenskoginger om at denne voteringen ikke var juridisk bindende. I RB 3. Februar påstår SV at saken ikke er endelig avgjort og de kan melde at SV har endret mening underveis.

Skal så Fjellhamar skole rives?

SV har nå motsatt seg dette. Det er nå viktig at alle som engasjerer seg for et vern, følger opp sine folkevalgte. Det hender at noen stemmer feil og at noen ombestemmer seg. SVs handlemåte er uforutsigbar og stemmer ikke overens med hva de tidligere har vært med på å vedta. Derfor viktig å følge opp våre folkevalgte. Lørenskog har allerede vernet tre andre skoler i kommunen. Et vern av Fjellhamar skole vil blitt det fjerde. SV sin nye posisjon inkluderer ingen informasjon rundt hva vern vil koste kommunens innbyggere. SV’s velgere er holdt i mørket og kan ikke foreta en informert avgjørelse hvorvidt endringen av standpunkt er riktig.

Hva koster denne snuoperasjonen?

Det er verdt å merke seg at saken er unntatt offentlighet. Vi vet dermed ikke hva som var bakgrunnen for et tverrpolitisk flertall rundt riving. Innbyggerne i Lørenskog kommune vet ikke hva de må betale eller gi opp for å verne skolebygget. Kanskje én eller to nye barnehager, kanskje blir vi påført eiendomsskatt, kanskje noen andre sosiale prosjekter må stoppes? SVs velgere er kastet ut i usikkerheten og vet ikke hva denne snuoperasjonen kan koste dem.

Håvard Siegel Haukeberg, Lørenskog