(Romerikes Blad)

Når tv, radio og internett bringer en europeisk krig inn i stua, føles det enda nærere enn alt det de fleste av oss har opplevd tidligere. Andre verdenskrig virker så langt unna, og skyttergravskriging er noe vi trodde bare fantes på film. Nå er vi tidsvitner til at krigen kan lure som en janus bak freden, også i Europa, og vi blir minnet på at vi alltid må forfekte toleranse og åpenhet for å motvirke og forebygge dem som i hatets og maktens ånd ser bakover.

Noen vil alltid forsøke å begrunne sine krigshandlinger gjennom en forvridd tolkning av historien, som de mener har utviklet seg i deres disfavør og på tvers av deres forståelse av rett og rettferdighet.

Ingen kan forutsi framtida, men ved hjelp av et våkent blikk i nåtida, og lærdom fra fortida, kan vi legge noen føringer på hva som kan få lov til å gro inn i framtida. Derfor må vi fortsette å hegne om de demokratiske verdiene, om toleranse og respekt, om åpenhet og raushet.

Vi må som samfunn bry oss. Alltid. Som nordmenn, som europeere, som verdensborgere, men også som lørenskauinger. Vi skal ha åpne armer for å ta imot krigsflyktninger, enten det er nær eller fjern urett som er blitt gjort. Vi skal heller ikke dømme enkeltmennesker for det lederen i deres (opprinnelige) hjemland forfekter og må stå til ansvar for. Tida for raushet er uten grenser, både i tid og rom. Vi står sammen mot krigshandlinger og er klare til å hjelpe.

Lisa Kara Fröyland, Gruppeleder for MDG, Lørenskog