(Romerikes Blad)

Dette var hyggelig Nancy Gokstad, det er nettopp hva vi som bor på Fjellhamar ønsker. Utvikling, men samtidig ta vare på litt av historien og sjela.

Gamleskolen på Fjellhamar – et uvurderlig symbol

Når står neste politiker frem?